0

เซตจูนเนอร์ เกจวัด AEM X-Series + ดิจิตอล ไทม์มิ่งไลท์ Innova 3568 + ที่คีบปลายท่อ

เซตจูนเนอร์ เกจวัด AEM X-Series + ดิจิตอล ไทม์มิ่งไลท์ Innova 3568 + ที่คีบปลายท่อ


เซตจูนเนอร์พื้นฐาน อุปกรณ์ในเซต
1. เกจวัด AEM X-Series AFR (30-0300)
2. ดิจิตอล ไทม์มิ่งไลท์ Innova 3568
3. ที่คีบปลายท่อ
SKU
tunerset-b
น้ำหนัก
1000 กรัม
ราคา
15500
14700 บาท

สินค้าในเซต

สินค้าที่คล้ายกัน