0

เซตจูนเนอร์พื้นฐาน เกจวัด AEM X-Series + ไทม์มิ่งไลท์ Innova 3551+ ที่คีบปลายท่อ

เซตจูนเนอร์พื้นฐาน เกจวัด AEM X-Series + ไทม์มิ่งไลท์ Innova 3551+ ที่คีบปลายท่อ


เซตจูนเนอร์พื้นฐาน อุปกรณ์ในเซต
1. เกจวัด AEM X-Series AFR (30-0300)
2. ไทม์มิ่งไลท์ Innova 3551
3. ที่คีบปลายท่อ
SKU
tunerset-a
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
13200
12000 บาท

สินค้าในเซต

สินค้าที่คล้ายกัน