×
×

0

0

ปลั้กคอนเนคเตอร์ DTM 6 พิน

SKU
sue-dtm06
จำนวน
ราคา
220.00 บาท

DTM เป็นปลั๊กที่เหมาะสมกับการใช้งานในรถยนต์ รถแข่ง กันฝุ่น ความชื้น และ น้ำทนกระแสได้ต่อเนื่อง 7.5 แอมป์
ในชุดประกอบด้วย

  • ปลั๊กตัวผู้
  • ปลั๊กตัวเมีย
  • พินตัวผู้
  • พินตัวเมีย
  • ตัวล๊อคตัวผู้
  • ตัวล๊อคตัวเมีย
×

ติดต่อ