0

ปลั้กคอนเนคเตอร์ DTM 6 พิน

ปลั้กคอนเนคเตอร์ DTM 6 พิน


DTM เป็นปลั๊กที่เหมาะสมกับการใช้งานในรถยนต์ รถแข่ง กันฝุ่น ความชื้น และ น้ำทนกระแสได้ต่อเนื่อง 7.5 แอมป์
ในชุดประกอบด้วย

  • ปลั๊กตัวผู้
  • ปลั๊กตัวเมีย
  • พินตัวผู้
  • พินตัวเมีย
  • ตัวล๊อคตัวผู้
  • ตัวล๊อคตัวเมีย
SKU
sue-dtm06
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
220 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน