0

สาย Plug & Play Link G4+ / Vi-Pec

สาย Plug & Play Link G4+ / Vi-Pec


สาย Plug & Play Link G4+ / Vi-Pec (รหัสสินค้า 30-2215)

SKU
aem30-2215
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
3600
3200 บาท กล่อง ECU Link G4+ และ Vi-Pec ที่ใช้งานร่วมกับ CD Dash Plug & Play CAN Harness (PN 30-2215)  

 • Link G4+ Storm (Black) ECUs
 • Link G4+ Fury ECUs
 • Link G4+ Xtreme ECUs
 • Link G4+ Thunder ECUs
 • Link G4+ Force GDI ECUs
 • Link G4+ BMWLink #E36+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ VLLink #HVLC+ Plug-in ECUs (V1.2 on)
 • Link G4+ CivicLink (95) #HC92+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ CivicLink (98) #HC96+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ MX5Link #MX5+ Plug-in ECUs (V1.3 on)
 • Link G4+ RX7Link (S6) #RX7S6+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ RX7Link (S7) #RX7S7+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ EVOLink (I-III) #EVO3+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ EVOLink (IV-VIII) #EVO8+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ EVOLink (IX) #EVO9+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ VR4Link #VR4+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ S15Link #NS15+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ S13Link #NS13+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ GTRLink #NGTR+ Plug-in ECUs (V1.3 on)
 • Link G4+ GTTLink #NGTT+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ WRXLink (1-2) #WRX2+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ WRXLink (3-4) #WRX4+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ WRXLink (5-6) #WRX6+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ WRXLink (7-9) #WRX9+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ WRXLink (04) #WRX104+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ WRXLink (07) #WRX107+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ MR2Link V1 #TST185+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ MR2Link V3 #TST205+ Plug-in ECUs
 • Link G4+ SupraLink #TS2JZ+ Plug-in ECUs
 • Vi-Pec i44 ECU
 • Vi-Pec i88 ECU

สินค้าที่คล้ายกัน

AEM 22-Channel CAN Sensor Module (30-2212)

15950 บาท
14000 บาท