0

ชุดน้ำยาล้างและเคลือบกรอง K&N (99-5000)

ชุดน้ำยาล้างและเคลือบกรอง K&N (99-5000)


น้ำยาล้าง+น้ำยาเคลือบ
SKU
kn99-5000
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
660
650 บาท


  1. Maintenance system for all K&N Filtercharger air filters
  2. Restores air flow efficiency
  3. Includes air filter cleaner and air filter oil

K&N Recharger Kit 99-5000 is designed to service your K&N oiled cotton air filter when it gets dirty. The kit comes with K&N Power Kleen air filter cleaner and K&N air filter oil. The 99-5000 Recharger Kit will restore air flow efficiency and will bring your air filter to like new condition. K&N Power Kleen works to dissolve the dirt build up and old filter oil, then it can be washed away with water. K&N air filter oil is included so that you can re-oil your air filter after cleaning. This Recharger Kit comes with a 6.5 ounce aerosol can of oil and a 12 ounce bottle of K&N Power Kleen air filter cleaner.