×
×

0

0

OBD คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?


OBD 

ย่อมาจาก (On-board Diagnostics) เป็นระบบวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์พร้อมแจ้งเตือนคนขับเพื่อบอกสาเหตุถึงความผิดพลาดทั้งในส่วนของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์และแจ้งเตือนแบบ OBD นั้น ถือเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้รถยนต์ทุกค่ายมีความสอดคล้องกัน โดยในอดีตนั้น รถยนต์ทุกค่ายจะต้องมีระบบ OBD I (OBD Level 1)


OBD I คืออะไร?

ระบบ OBD I นั้น เป็นระบบวิเคราะห์เครื่องยนต์เบื้องต้น เมื่อ ECU ตรวจพบว่า เครื่องยนต์หรือระบบใดๆ มีการทำงานที่ผิดปกติ จะปรากฏหลอดไฟกระพริบที่แผลหน้าปัด แต่จะไม่แจ้งสาเหตุว่าความผิดปกตินั้น เกิดขึ้นเพราะอะไร? ซึ่งนี่ก็คือข้อด้อยของระบบ OBD I

ระบบ OBD I ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.1980 โดยฟังก์ชั่น OBD นั้น จะถูกฝังอยู่ใน ECU และจะตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น สมาพันธุ์ยานยนต์นานาชาติหรือ SAE จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบ OBD และได้มีการผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาระบบ OBD ให้มีความสอดคล้องและมีความล้ำสมัยมากขึ้น จนกระทั่งกลายมาเป็น OBD II ที่เราสามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ยุคปัจจุบัน


การถือกำเนิดของ OBD II

ระบบ OBD II นั้น ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก OBD I สำหรับ OBDII นั้น นอกจากจะสามารถแจ้งเตือนถึงความผิดปกติแล้ว ยังสามารถบ่งบอกสาเหตุของปัญหาได้อีกด้วย จึงถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถยนต์โดยตรง รวมไปถึงศูนย์บริการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ ปกติแล้ว ปลั๊ก OBDII จะถูกติดตั้งไว้ภายในห้องโดยสาร ด้านล่างของคอนโซล


ตำแหน่งของพอร์ต OBDII จะแตกต่างกันไปในรถยนต์แต่ละรุ่น

โดยมากแล้ว จะอยู่ด้านล่างของโคนโซลฝั่งคนขับพื้นฐานการทำงานของระบบ OBDII


นอกจากระบบ OBD II จะสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนความผิดปกติได้แล้ว อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ SAE บังคับใช้ระบบ OBD II กับรถยนต์ทุกประเภทนั้น ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานมลพิษทางไอเสีย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากรถยนต์คันหนึ่ง มีระบบการเผาไหม้ที่ผิดปกติ หรือมีระบบกรองไอเสียที่ผิดปกติ จนทำให้มีปริมาณไอเสียเกินมาตรฐาน ระบบ OBD II จะแจ้งเตือนโดยการโชว์ไฟเตือนที่แผงหน้าปัดโดยทันที เพื่อให้ผู้ขับขี่จะได้นำรถยนต์เข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการเพื่อหาสาเหตุต่อไปตำแหน่ง PIN ของปลั๊ก OBDIIค่าที่อ่านได้จากพอร์ต OBDII จะเป็นโค้ดสี่หลัก

โดยเราสามารถทราบถึงปัญหาเบื้องต้นได้โดยการอ้างอิงจากรูปด้านบน


OBD II Scanner คืออะไร?

ในปัจจุบันนี้ สแกนเนอร์ OBDII ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์รอบเครื่องยนต์ (รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล) ถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ยุคปัจจุบัน และที่สำคัญ การใช้เครื่องมือสแกนเนอร์ จะทำให้เราสามารถตรวจสอบความผิดปกติและวิเคราะห์ความผิดพลาด เป็นผลให้สามารถทำการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้อย่างตรงจุด
อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics

×

ติดต่อ