0

ความแตกต่างระหว่างเกจ์วัด AEM A/F X-Series (30-0300) กับ  AEM AF Digital gauge (30-4110)

ความแตกต่างระหว่างเกจ์วัด AEM A/F X-Series (30-0300) กับ AEM AF Digital gauge (30-4110)


2017-03-10 12:14:26

ความแตกต่างระหว่างเกจ์วัด AEM A/F X-Series (30-0300) กับ  AEM AF Digital gauge (30-4110)


AEM A/F X-Series
(30-0300) 
- อัตราการตอบสนองเร็วกว่ารุ่นเดิมถึง 20-30% ด้วย X-Series Technology 

AEM AF Digital gauge
(30-4110)
- ใช้ sensor Bosch 4.9
- ไม่มีทำ free-air-calibrate


- สามารถทำ free-air-calibrate หรือไม่ทำก็ได้

AEM A/F X-Series
(30-0300)
- เพิ่มปุ่มปรับโหมดดู Lambda, O2% ได้ง่ายขึ้น
AEM AF Digital gauge
(30-4110)
- การดูค่า Lambda ทำได้โดยการเปลี่ยนหน้าปัทม์
AEM A/F X-Series
(30-0300)
-หน้าจอแสดงผลเป็นเลข 4 หลัก หรือ 3หลักได้
AEM AF Digital gauge
(30-4110)
- หน้าจอแสดงผลเป็นเลข 3 หลัก
AEM A/F X-Series
(30-0300)
- เกจ์บางขนาด 21 mm

AEM AF Digital gauge
(30-4110)
- เกจ์ขนาดปกติ