×
×

0

0

Showing 1 of 145 Results

กรองอากาศ K&N Isuzu New D-Max 2.5 3.0 NewD-Max2.5 3.0
กรองอากาศ K&N Isuzu New D-Max 2.5 3.0

3,400.00 - 2,900.00 บาท

sku: NewD-Max2.5 3.0
New D-Max 2.5 3.0 กรองอากาศ K&N รหัส 33-3002 สามารถใช้ได้กับรุ่น ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงม้าและแรงบิด สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของอากาศ สามารถใช้งานได้ถึงระยะทาง...

×

ติดต่อ