×
×

0

0

Showing 2 of 2 Results

กรองอากาศ K&N Isuzu Mu-7 , กรองอากาศ K&N 3000 VGS Mu-7, 3000 VGS
กรองอากาศ K&N Isuzu Mu-7 , กรองอากาศ K&N 3000 VGS

3,100.00 - 2,900.00 บาท

sku: Mu-7, 3000 VGS
Isuzu Mu-7 , 3000 VGS กรองอากาศ K&N รหัส33-2013 สามารถใช้ได้กับรุ่น Ford Granada, Ford P100, Ford Scorpio, Ford Scorpio II, Ford Sierra, Isuzu D-Max, Merkur Scorpio, Opel Frontera A, Opel Omega A,...

กรองอากาศ K&N Isuzu New D-Max 1.9 2.5 3.0 NewD-Max25 30
กรองอากาศ K&N Isuzu New D-Max 1.9 2.5 3.0

3,400.00 - 2,800.00 บาท

sku: NewD-Max25 30
New D-Max 2.5 3.0 กรองอากาศ K&N รหัส 33-3002 สามารถใช้ได้กับรุ่น ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงม้าและแรงบิด สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของอากาศ สามารถใช้งานได้ถึงระยะทาง...

×

ติดต่อ